انتشارات اين موسسه عبارت است از مجموعه يا نوشتهاي كه در قالب كتاب، تك نگاشت، چك ليست، نشريه علمي_فني، نشريه ترويجي، پوستر، نرم افزار، و منابع ديداري و نوشتاري ( به اشكال مختلف كاغذي، الكترونيكي ) و همچنين 4 عنوان نشريات موسسه منتشر ميشود

وظايف

 -تهيه نشريات و كتب مورد نياز محققان

-برنامه‌ريزي، پيگيري و نظارت در جهت انتشار دستاوردهاي تحقیقاتی در قالب نشريات ترویجی و فنی، پوستر، دستورالعمل، دستنامه، کتاب و .... در هماهنگي با بخش‌هاي ستادی و مراکز استانی

- برگزاری منظم کمیته انتشارات

كميته انتشارات موسسه

كميته انتشارات به منظور توسعه، حمايت و نظارت بر فعاليتهاي انتشاراتي و ارتقاء سطح كمي و كيفي نشر در موسسه با اعضاء ووظايف زير تشكيل ميشود:

-ترکیب اعضا

-حكم اعضاي حقيقي شوراي انتشارات به مدت 2 سال صادر مي‌شود.

-محل دبيرخانه، كتابخانه آن واحد خواهد بود.

 -بر اساس آئين‌نامه شوراي انتشارات سازمان حداكثر 7 نفر مي‌باشد: رئيس موسسه، معاونت پژوهشي، رئيس بخش امور پژوهشي و فناوری (دبير كميته)، چهار پژوهشگر در زمينه‌‌هاي تخصصي موضوعي

-وظايف

-تصويب سفارش تاليف، تدوين و ترجمه آثار علمي مورد نياز به مولفان و مترجمان

- تعيين اولويت‌ها و موضوعات علمي

- بررسي و تصميم‌گيري در باره قبول يا رد نوشتار پيشنهادي براي انتشار

- تعيين داور و ويراستار علمي- ادبي براي نوشتار ارائه شده

- پيشنهاد ويرايش و اصلاح متن در نوشتار ارائه شده

- بررسي و اظهار نظر در مورد شمارگان و قطع اثر تائيدشده براي چاپ

مسئول واحد: سهيلا اخلاصي

بازگشت

 

**نرم افزار پژوهشي**

 -شناسايي الكترونيك تيره‌هاي       گياهي

 - كاربرد جلبك هاي نشانگر

 -شناسايي الكترونيك دياتوم‌هاي    رودخانه   كرج

 -تنوع و پراكنش جگنيان ايران

 -شناسايي الكترونيك بذر       علف‌هاي هرز ايران

 -قارچ هاي سمي ايران

 -جلبك هاي زيان آور ايران

 -جلبك هاي استان البرز

 -جلبك هاي دارويي ايران

-پوستر ترويجي

-نشريه ترويجي

-دستورالعمل

-كتاب