بخش امور پژوهشی و فناوری

 
  مهم‌ترين اهداف بخش

واحد طرح‌ها و پروژه‌ها

  - برنامه‌ريزي و ارايه خدمات فني و پشتيباني از فعاليت‌هاي پژوهشي موسسه واحد گزارشات پژوهشي
  - روان‌سازي فرايند تحقيقات بخش‌هاي تحقيقاتي ستادي و استاني واحد آموزش
  - خدمات علمي و اطلاع‌رساني واحد انتشارات
  - ارتباط با كميته‌هاي علمي فني واحد كتابخانه

  واحد روابط بین‌الملل
  واحد مالکیت فکری
  واحد انتقال یافته‌ها
 

 

  مسئول بخش: دکتر فریبا میقانی

  معاون بخش: دکتر لیلا فراورده